Over KRT

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register.

krt-logo

Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen. Dit doen we door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Bevoegd

Er zijn meer dan 8.000 tandartsen in Nederland. De overheid controleert of een tandarts een diploma heeft en bevoegd is. Tandartsen algemeen practici worden door de overheid niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing voor het behoud van hun bevoegdheid. Op www.bigregister.nl vindt u een overzicht van alle bevoegde tandartsen in Nederland. Een registratie in het Kwaliteitsregister Tandartsen is vrijwillig. Het kan dus zijn dan uw tandarts niet in het KRT-register staat. Tandartsen die wel in het KRT-register staan, laten zo zien dat zij hun bekwaamheid op peil houden.

Permanente educatie voor tandartsen

Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandartsen is dat “lifelong learning” bijdraagt aan kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden. De werkwijze van het KRT is beschreven in het document “registratiesysteem voorlichting“.

Registratienormen voor tandartsen

Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Kort samengevat luiden deze:

  • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
  • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
  • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
  • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
  • De tandarts spreekt Nederlands.

In het register voor tandartsen vindt u eenvoudig een gekwalificeerde tandarts in de buurt.