Betaling

U kunt ervoor kiezen om direct te betalen door middel van pin of contant geld.

Algemeen

Tarieven tandarts & mondhygiëniste:

De tarieven van de tandarts wordt door overheid landelijk vastgesteld en deze kunt u hier vinden. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_216488_22/1/

Betaling

U kunt ervoor kiezen om direct te betalen door middel van pin of contant geld. Na voldoening krijgt u de declaratie mee voor uw verzekering. Indien u hier niet voor kiest kunt u de rekening thuis krijgen (mits u geen betalingsachterstand heeft of heeft gehad), die u binnen vier weken moet voldoen. Deze facturen worden verzorgd door onze debiteuren administratie Infomedics. Wij hebben contract met alle zorgverzekeraars die een contract beschikbaar hebben gesteld voor de tandartsenverzekering.

Infomedics heeft ook een contract met de volgende verzekeringen: Achmea Zorg, Aegon, Aevitae, Agis, Anderzorg, ASR, Azivo, Caresco (voorheenNedasco), CZ Delta Lloyd Ohra Groep,De Friesland, Ditzo Zorgverzekering, DSW (alleen jeugd), FBTO, IAK, IZA Gemeenten, IZA, Menzis, ONVZ, PNO,Stad Holland (alleen jeugd), Turien & Co (VGZ), Turien & Co (Trias), UMC, Univé – VGZ, VVAA en Zorg en Zekerheid. Alle uw nota’s worden indien u een tandartsverzekering heeft eerst digitaal rechtsreeks aan uw verzekeringen aangeboden, u ontvang daarna een restnota (eigen bijdrage) thuis.

Bovengenoemde zorgverzekeraars hebben ook een debiteuren overeenkomst met onze praktijk, hierdoor kan het zijn dat u onze nota via uw verzekeraar ontvangt, ook als u geen tandartsverzekering heeft.

Indien u niet wilt dat wij uw rekening rechtsreeks aan uw verzekeraar aanbieden, kunt u dit het liefst per e-mail en anders via de balie aan ons doorgeven zodat wij dit in onze systeem kunnen aanpassen.

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek dient u, indien u geen aanvullende tandarts verzekering heeft, direct de rekening door middel van pin of contant geld te voldoen.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over de rekening of indien u o.a. een kopie van uw nota wilt, kunt u contact opnemen met:

Infomedics:

U kunt ook uw nota in termijnen betalen (dit kan in vier of zes termijnen), dit moet u zelf regelen na ontvangst van uw nota via: www.infomedics.nl

Een spoed- of pijnklacht tijdens onze reguliere openingstijden? Dan kunt u direct naar onze praktijk komen of telefonisch contact met ons opnemen.Indien u geen patiënt bij ons bent, dan dient u er rekening mee te houden dat de behandelkosten in de meeste gevallen contant afgerekend dienen te worden. U krijgt uiteraard een nota mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding van de gemaakte kosten. Tevens willen wij u vriendelijk verzoeken om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Buiten onze reguliere openingstijden kunt u terecht bij de spoed mondzorg poli. De mondzorg poli is bereikbaar voor zeer ernstige spoedeisende zaken, zoals nabloedingen, ongevallen en pijnklachten direct na behandelingen, welke in alle redelijkheid niet tot de volgende ochtend kunnen wachten.

Dienst telefoonnummer: 0900-8212230