Tarieven

Op deze pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
C11Periodieke controle€22,91
C13Probleemgericht consult€22,91
C91Pocketregistratie€36,18
C92Parodontiumregistratie€72,35
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€109,53
C29*Studiemodellen€30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€60,29
C80Mondzorg aan huis€18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€48,23
C85Weekendbehandeling€22,91
C86Avondbehandeling€22,91
C87Nachtbehandeling€22,91

Maken en/of beoordelen foto's

CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto€32,56
X34Beoordelen schedelfoto€24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€60,29

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€27,13
M32*Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€6,03
M40Fluoridebehandeling€15,07
M61*Mondbeschermer€27,13
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€52,45
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€28,94

Verdoving

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€15,07
A15Oppervlakte verdoving€7,84
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€30,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€30,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€37,38

Vullingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam€40,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam€73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€52,45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€85,61
V91Eénvlaksvulling composiet€48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€63,31
V93Drievlaksvulling composiet€75,37
V94Meervlaksvulling composiet€96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€72,35
V30Fissuurlak eerste element€27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€15,07
V40Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€12,06
V70*Parapulpaire stift€12,06
V80*Wortelkanaalstift€21,10
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€9,04

Wortelkanaalbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult€22,91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€42,20
E03Consult na tandheelkundig ongeval€33,16
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€48,23
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€48,84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€204,99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€253,23
E85Elektronische lengtebepaling€15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€18,09
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€48,23
E51Verwijderen van kroon of brug€36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening€30,15
E53Verwijderen van wortelstift€42,20
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€30,15
E56*Voortgezette behandeling met iatrogene schade€42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€30,15
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt€48,23
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€30,15
E90Inwendig bleken, eerste zitting€48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak€75,37
E40Directe pulpa-overkapping€30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€24,12
E44Verwijderen spalk, per element€6,03
E45Aanbrengen rubberdam€12,06
E31Snij-/ hoektand€120,58
E32Premolaar€168,82
E33Molaar€217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling€24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€84,41
E37Kijkoperatie€72,35
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€60,29
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€81,39
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€60,29

Kronen en bruggen

CodeM/T*PrestatiesTarief
R08*Eénvlaks composiet inlay€72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay€138,67
R10*Drievlaks composiet inlay€180,88
R11*Eénvlaksinlay€108,53
R12*Tweevlaksinlay€168,82
R13*Drievlaksinlay€241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€30,15
R24*Kroon op natuurlijk element€265,28
R34*Kroon op implantaat€241,17
R29*Confectiekroon€54,26
R31Opbouw plastisch materiaal€60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode€120,58
R40*Eerste brugtussendeel€180,88
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€120,58
R61*Plakbrug met preparatie€180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€42,20
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€24,12
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€66,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€30,15
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€72,35
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€120,58
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€30,15
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€12,06
R90*Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandelingen kauwstelsel

CodeM/T*PrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€108,53
G22Verlengd onderzoek OPD€217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€96,47
G62*Stabilisatieopbeetplaat€162,79
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€72,35
G43Consult OPD-therapie B (complex)€121,79
G44*Therapeutische injectie€66,32
G46*Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€120,58
G10Niet-standaard beetregistratie€90,44
G11Scharnierasbepaling€90,44
G12Centrale relatiebepaling€84,41
G13Protrale/laterale bepalingen€60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€542,63
G16Therapeutische positiebepaling€30,15
G20Beetregistratie intra-oraal€60,29
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€32,56
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€30,15
G65*Indirect planmatig inslijpen€331,61
G69*Beetbeschermingsplaat€66,32
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€60,29
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€301,46
G72Controlebezoek MRA€30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk€48,23
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€127,22
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€63,31

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

CodeM/T*PrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€45,22
H21Kosten hechtmateriaal€45,22
H26Hechten weke delen€66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€18,09
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€60,29
H33Hemisectie van een molaar€72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€36,18
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€96,47
H44Primaire antrumsluiting€66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€84,41
H60Marsupialisatie€84,41
H65Primaire sluiting€162,79
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€84,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€192,93

Kunstgebitten

CodeM/T*PrestatiesTarief
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€34,98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€29,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€58,31
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4 elementen€87,46
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen€174,92
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€64,14
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€17,49
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€239,06
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€326,52
P31*Wortelkap met stift€145,77
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€87,46
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€58,31
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€14,58
P45*Noodkunstgebit€116,61
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€174,92
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€233,23
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€379,00
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€29,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€64,14
P27Reoccluderen€58,31
P37Frontopstelling in aparte zitting€34,98
P28Naregistratie en remounten€58,31
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€64,14
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€87,46
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€29,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€29,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€34,98
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€46,65
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€40,82
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€40,82
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€87,46
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€58,31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€87,46
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€163,26
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€17,49
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€46,65
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€40,82
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€40,82
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€87,46
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€58,31
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€87,46
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€17,49
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€46,65
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€46,65
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€46,65

Tandvleesbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€174,85
T21Grondig reinigen wortel, complex€32,56
T22Grondig reinigen wortel, standaard€24,12
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€108,53
T33Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€66,32
T42Consult parodontale nazorg€91,64
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€121,79
T44Complex consult parodontale nazorg€162,19
T70Flapoperatie tussen twee elementen€195,95
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€301,46
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€361,75
T73Directe postoperatieve zorg, kort€60,29
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€162,19
T76Tuber- of retromolaarplastiek€75,37
T101Tuber- of retromolaarplastiek€105,51
T102Tandvleescorrectie, per element€57,28
T103
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€150,73
T111*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€361,75
T112*Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€120,58
T113
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€195,95
T113
Kroonverlenging per element
€195,95
T122
Kroonverlenging per sextant
€361,75
T141
Tandvleestransplantaat
€114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€361,75
T151
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
€60,29
T152
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
€162,19
T161*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€42,20
T162
Behandeling tandvleesabces
€81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€81,39
T164*(Draad)Spalk€65,12
T165
Uitgebreide voedingsanalyse
€60,29
T76Tuber- of retromolaarplastiek€72,88

Implantaten

CodeM/T*PrestatiesTarief
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€179,60
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€99,68
J01Initieel onderzoek implantologie€66,88
J02*Verlengd onderzoek implantologie€102,90
J03*Proefopstelling€138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€46,30
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€246,95
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€154,35
J11Prepareren donorplaats€138,91
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€149,20
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€72,03
J06Vrijleggen foramen mentale€30,87
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€87,46
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€133,77
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€61,74
J19Toeslag esthetische zone€66,88
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€97,24
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€77,17
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat€169,78
J36Verwijderen implantaat€33,96
J27Vervangen eerste implantaat€235,12
J37Vervanging volgend implantaat€97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat€179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€179,56
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€kostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€19,90
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€115,76
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€118,33
J33Kosten implantaat€330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€24,18
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€267,53
J45*Plaatsen eerste drukknop€123,48
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€36,01
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€210,94
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€66,88
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€25,72
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€529,92
J51*Onder klikgebit€344,71
J52*Boven klikgebit€344,71
J53*Omvorming klikgebit€102,90
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€133,77
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€154,35
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€138,91
J60Specifiek consult nazorg implantologie€56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€92,61
**
J70*Opvullen zonder staafdemontage€144,06
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€180,07
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€205,79
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€205,79
J74*Reparatie zonder staafdemontage€56,59
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€108,04
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€133,77
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€159,49
J78*Verwijderen én vervangen drukknop€25,72
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€523,75

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

CodeM/T*PrestatiesTarief
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€13,73
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€15,84
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€15,84

Abonnementen

CodeM/T*PrestatiesTarief
Z10*Abonnement categorie A per maand€7,58
Z20*Abonnement categorie B per maand€11,66
Z30*Abonnement categorie C per maand€15,74
Z40*Abonnement categorie D per maand€19,24
Z50*Abonnement categorie E per maand€23,32
Z60*Abonnement categorie F per maand€6,41

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

CodeM/T*PrestatiesTarief
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€13,73
Y02Onderlinge dienstverlening€Maximum
* M/TAan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.